phone icon
+381 11 8326 004
mail icon
office@elektroumi.rs
Zapratite nas:
instagram iconfacebook icon facebook icon

Moduli

Moduli

Moduli su namenjeni za priključak,zaštitu i razvod napajanja po modulima. Kada su u pitanju pultovi sa kasetama tada je konektorski priključak sa Imax 20A, a kada se radi REK varijanta, maksimalna struja je do 60A.U osnovi svaki modul sadrži grebenasti prekidač ( sa ili bez ključa), automatske osigurače, voltmeter sa voltmetarskom preklopkom za merenje mrežnog napona, FID sklopku kao zaštitu od previsokog napona dodira, SVE STOP taster za nužno isključenje.

Regulacioni monofazni moduli

Moduli služe za postepeno puštanje monofaznih i jednosmernih potrošača – motora uz istovremeno merenje struje i napona kao i zaštitu od kratkog spoja. Moduli se rade u više verzija: samo naizmenični ili i jednosmerni, analogni ili digitalni instrumenti, proširenje domašaja.

U okviru ovog modula postoji i verzija ispitivanja strujnih zaštita do 100A na sniženom naponu sa ugrađenom elektronskom štopericom. Izlazni jednosmerni napon nije stabilisan i može se eksterno dodavanjem kondezatora stabilizovati.

Moduli laboratorijskih ispravljača

Ovi moduli su izvori stabilisanog jednosmernog napona. Namenjeni su za napajanje uređaja stabilisanim jednosmernim naponom i strujom. Kontinualna regulacija napona i ograničenje struje daje mu široku primenu kako u laboratorijama tako i u proizvodnim pogonima elektronskih komponenti i uređaja.

Moduli se rade u više verzija sa raznim naponima i strujama, kao jednostruki, dvostruki ili trostruki, spregnuti ili samostalni. Kombinacija regulisanih i fiksnih napona, ograničavanje struje i fiksna struja. Merenje struje i napona vrši se analognim ili digitalnim instrumentima.