phone icon
+381 11 8326 004
mail icon
office@elektroumi.rs
Zapratite nas:
instagram iconfacebook icon facebook icon

ISPITNI STOLOVI

Ispitni STOLOVI i PULTEVI

Privatno preduzeće ELEKTRO UMI d.o.o. u svom proizvodnom programu ispitne opreme projektuje, izrađuje i servisira:
Ispitne stolove, module, radne stolove, ispitne ormane i stanice za opremanje radnih mesta i prostora u industriji, radionicama i laboratorijama, svuda gde se pojavljuju potrebe za ispitivanjem, merenjem i proverom kvaliteta elektro opreme.
Ispitne pulteve koji se rade u 2 verzije za montažu na radni sto. Prva verzija je sa kućištem pulta u koji se putem klizača smeštaju kasete sa modulima, a električne veze se ostvaruju preko konektora. Druga verzija pulta podrazumeva REK kućište u koje se smeštaju nezavisni moduli u sistemu 19″.

Prenosni – mobilni uredjaji

izrađuju se u posebnim koferima zaštićenim od udara. Uređaji za kontrolu strujnih zaštita izrađuju se u više strujnih i naponskih opsega. Strujni izvori su do 600A a naponske kontrole prema potrebi kupca.

Ispitne stanice

Izrađivane su za kontrolu kvaliteta određenih proizvoda isključivo po zahtevu. Primeri takvih stanica su kontola kvalieta noskonaponskih preklopnih i grebenastih prekidača, strujnih regulatora, regulatora svetlosti, kvaliteta premotavanih motora i transformatora, kontrole ispravnosti upravljačkih sklopova.

Merenje, obrada podataka i vođenje procesa ispitivanja, pored klasičnog načina radi se i pomoću PLC kontrolera i PC računara sa potrebnom konfiguracijom za prijem i pretvaranje električnih veličina u analogno – digitalne signale, njihovu obradu i štampanje.